Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Beschikbare tools PCS

Find shop

Beschikbare tools PCS

Hoe gaat het in zijn werk?

 

1) Ontwerp Schadebedrijf:
Bodyshop Design Manual :Deze bevat een groot aantal standaard ontwerpen en worden vooral gebruikt om een eerste gesprek aan te gaan met de klant. Hieruit volgt dan een gepersonaliseerd ontwerp.
L
ay-out:Eén (of meerdere) op Autocad gebaseerde ontwerpen in kleur zorgen voor een goede gespreksbasis bij de klant. Hierna wordt het ontwerp in zijn definitieve vorm gegoten. Voor de aanvraag van allerhande vergunningen leveren wij het gewenste aantal kopijen van een ontwerp af. Bouw en inrichtingskostenraming. Is een tool die de klant een raming moet geven van de kostprijs van zijn project.

 2) Tools en technische uitrusting:
Lijst cabine specificaties. Deze lijst bevat de specificaties waarvan een nieuwe spuitcabine dient te voldoen. Deze specificaties moeten er voor zorgen dat de aangeboden offertes de nodige technische informaties bevatten zodat bij een offerte vergelijking en opleveringscontrole de nodige evaluaties kunnen gebeuren.

Offerte vergelijking. Dit is een tool om de klant een beter inzicht te geven in de aangeboden producten. Hierbij worden van verschillende offertes de meest relevante gegevens in een overzichtslijst naast elkaar geplaatst. Op die manier is het eenvoudiger uit te maken welke van de aangeboden producten er het best de technische specificaties benaderen.

Controle bij oplevering. Door het uitvoeren van een boothscan zal de werking van de nieuwe spuitcabine geëvalueerd worden. Tevens zullen ook de aangeleverde goederen getoetst worden aan de specificaties van de offerte.

 
 
This website uses cookies. They allow us to optimize your browsing experience and also help us to understand how you use our site. By continuing to use this website, you accept our use of cookies.