Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Beschikbare tools bij Booth Scan

Find shop

Beschikbare tools bij Booth Scan

Om uw spuitcabine te optimaliseren

 

Lijst cabine specificaties
Deze lijst bevat de specificaties waarvan een nieuwe spuitcabine dient te voldoen. Deze specificaties moeten er voor zorgen dat de aangeboden offertes de nodige technische informaties bevatten zodat bij een offerte vergelijking en opleveringscontrole de nodige evaluaties kunnen gebeuren.

Offerte vergelijking
Is een tool om de klant een beter inzicht te geven in de aangeboden producten. Hierbij worden van verschillende offertes de meest relevante gegevens in een overzichtslijst naast elkaar geplaatst. Op die manier is het eenvoudiger uit te maken welke van de aangeboden producten er het best de technische specificaties benaderen.

Controle bij oplevering
Door het uitvoeren van een boothscan zal de werking van de nieuwe spuitcabine geëvalueerd worden. Tevens zullen ook de aangeleverde goederen getoetst worden aan de specificaties van de offerte.

Droogsystemen
Aangaande de verschillende droogsystemen die er in de markt aanwezig zijn, kunnen we de klant informeren in verband met de specifieke voor- en nadelen van een systeem.
Advies bij keuze van een droogsysteem (met in achtneming van de plaatsingsmogelijkheden.) Een aantal droogsystemen zijn mede ontwikkeld door de afdeling  PCS. Nieuwe systemen worden uitgetest en geëvalueerd. 

Energiebesparende systemen
Overzicht en evolutie in energiebesparende systemen
Investeringskost en rentabiliteit;

 
 
This website uses cookies. They allow us to optimize your browsing experience and also help us to understand how you use our site. By continuing to use this website, you accept our use of cookies.